aplikácia

Informačný systém 3BOX SFA pomáha obchodným zástupcom zrýchľovať objednávkový proces, zvyšuje efektivitu návštev a uľahčuje im pravidelnú administratívu.
Obchodnému manažmentu poskytuje denne aktuálne informácie o dianí v teréne a výkone predajného tímu.

viac ...

užívatelia

obchodní zástupcovia
merchandizéri
oblastní manažéri
obchodný manažment
produkt manažéri

prínosy

zvýšenie počtu návštev
zvýšenie produktivity práce
manažérska kontrola v reálnom čase
efektívna práca s informáciami z terénu
zaistenie dôležitej konkurenčnej výhody

SOFTVÉROVÉ RIEŠENIE 3BOX SFA

Informačný systém 3BOX SFA je určený všetkým spoločnostiam, operujúcim na trhu prostredníctvom terénnych pracovníkov (obchodných zástupcov,
merchandizérov). Pracovníci sú vybavení tabletom, obsahujúcim všetky informácie potrebné pre systémovú realizáciu obchodnej návštevy vrátane jej
najdôležitejšieho momentu – objednávky. Tieto sa na konci pracovného dňa prenášajú spolu s ďalšími detailami návštevy a záznamom o priebehu dennej trasy do centrály.
Na druhý deň má tak manažér k dispozícii komplexnú informáciu o pôsobení svojho tímu v teréne.
Prepojenie s ekonomickým softvérom umožňuje automatické spracovanie objednávky a jej administratívnu pripravenosť k okamžitej expedícii.

Kontakt

TRIOTRADE s.r.o.
Trnavská 58
821 02 Bratislava

Mobil: 0948 884 233
E-mail: info@3box.sk